Raport Rzecznika Praw Pacjenta został przygotowany na podstawie informacji zebranych z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski. Przybliżamy w nim problemy psychiczne, z jakimi zmagają się studenci oraz formy pomocy, jakie uzyskują na swoich uczelniach. Wśród pojawiających się problemów uczelnie wskazywały m.in. na zaburzenia w odżywianiu, nadwagę, otyłość i związane z tym kompleksy. Osoby ze środowiska akademickiego borykają się również z uzależnieniami. Dodatkowo pojawia się przemęczenie, brak koncentracji, brak perspektyw i możliwości rozwoju. W życiu każdego studenta przychodzi czas zderzenia się z rzeczywistością dorosłych. Problemem wywołującym kryzys mogą być trudności w poszukiwaniu pierwszej pracy, mobbing lub stalking, a w przypadku pracowników uczelni także wypalenie zawodowe. Raport został wzbogacony komentarzem pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Przewodniczącej Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czytaj także: Pandemia COVID-19 a zdrowie psychiczne Polaków

Rzecznik Praw Pacjenta przekazał raport Ministrowi Edukacji i Nauki wraz z prośbą o informację, o działaniach planowanych w obszarze szkolnictwa wyższego ukierunkowanych na zapewnienie i rozwinięcie wsparcia dla studentów i pracowników uczelni w kryzysie psychicznym.

Nie jest to pierwsze działanie Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące środowiska akademickiego. 20 maja 2019 roku Rzecznik Praw Pacjenta i Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisali porozumienie o współpracy na rzecz osób doświadczających kryzysu psychicznego. To pierwsze takie porozumienie w Polsce podpisane ze szkołą wyższą - informuje Rzecznik.