Osoby, które już mają skierowanie do sanatorium, muszą poczekać na telefon lub list z NFZ z informacją o terminie rozpoczęcia leczenia.

Test na koronawirusa będzie można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, we wskazanych punktach pobrań zwanych drive-thru. Przed wyjazdem na leczenie, należy skontaktować się z sanatorium i podać swój aktualny numer telefonu. Na ten numer zostanie wysłana SMS-em, przez system eKolejka, informacja o terminie i miejscu wykonania testu. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie.

Co ważne, test sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

O wyniku testu poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu - uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

NFZ zapewnia, że podczas leczenia uzdrowiskowego  pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ personel udzielający świadczeń w sanatorium  został zaszczepiony, a obiekty uzdrowiskowe spełniają restrykcyjne normy sanitarne. Poza tym wszyscy pacjenci przebywający w sanatorium będą mieli negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub zostali zaszczepieni.