Rozporządzenie określa nowe zasady oraz luzowanie pewnych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 8 maja.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

Hotele

Od 8 maja dla gości udostępnionych może być nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie hotelowym, natomiast do dnia 14 maja 2021 r. prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 13, na terenie prowadzenia usług hotelar- skich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.

Czytaj także: Rząd zmienia rozporządzenie covidowe. Chodzi o kwarantannę

Restauracje

Obiekty gastronomiczne będą mogły wznowić działalność stacjonarną od 15 maja, ale tylko w ogródkach gastronomicznych.

Od 29 maja do 5 czerwca prowadzenie działalności stacjonarnej będzie możliwe, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 metra.

Maseczki

Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. nakaz noszenia maseczek nie będzie dotyczył miejsc na otwartym powietrzu.

Pozostanie natomiast nakaz noszenia maseczki m.in. w środkach publicznego, obiektach handlowych i usługowych, na terenie cmentarzy, w samolotach.

Kina i teatry

Również od 15 maja wznowią działalność na świeżym powietrzu kina i teatry, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Od 29 maja do 5 czerwca kina i teatry będą mogły wznowić działalność w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom nie więcej niż 50 procent liczby miejsc.

Imprezy okolicznościowe

Od 8 do 28 maja będzie możliwe organizowanie imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Od 29 maja do 5 czerwca możliwe będzie organizowanie imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży.

Zgodnie z zapisem rozporządzenia, do limitu osób biorących udział w przyjęciu, nie zalicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Siłownie

29 maja zostaną otwarte siłownie, kluby fitness, solaria, jednak obowiązywał będzie limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.

Zamknięte pozostaną kluby nocne i dyskoteki.

Całe rozporządzenie możesz przeczytać TUTAJ