Rekomendacje dotyczą funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej. Zabiegi rehabilitacyjne będą mogły się w nich odbywać przy zachowaniu wszelkich zasad higieny i dystansu między fizjoterapeutą i pacjentem. Salony masażu nadal jednak będą zamknięte.

Najpierw telefoniczny wywiad

Przed wykonaniem usługi Ministerstwo Rozwoju i GIS rekomendują wywiad telefoniczny, którego celem jest ustalenie, czy u danej osoby  występują objawy choroby lub ryzyko narażenia na chorobę. Wywiad ma być przeprowadzony na podstawie ankiety wstępnej kwalifikacji, rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów powinien być tak ułożony, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni - MR rekomenduje utrzymanie co najmniej 2 m odległości między pacjentami. W salonie, na jedną osobę powinno przypadać przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę). Odległości mogą być mniejsze, jeśli salon wykorzysta odgrodzenia (np. przepierzenia lub ścianki).

Pacjentów będzie obowiązywać noszenie maseczek i zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów. Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych będzie obowiązywało też fizjoterapeutów.

Po każdym zabiegu trzeba będzie zdezynfekować stanowisko zabiegowe, czyli wszystkie przedmioty, z którymi pacjent miał kontakt podczas zabiegu np.  leżankę, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualnie elementy urządzeń zabiegowych.

- Odradzamy uczestniczenie w zabiegach osób towarzyszących, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne). Decyzję każdorazowo będzie podejmował fizjoterapeuta, a osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent. Co ważne, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby tj. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren gabinetu - wskazuje resort rozwoju w komunikacie.

Wytyczne dla pracowników

Odpowiednie zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania procedur zapobiegawczych będą obowiązywały także pracowników i obsługę gabinetów.

Ministerstwo proponuje między innymi:

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

 - zwiększenie odległości między pracownikami i zachowanie bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (minimum 2 m);

- podzielenie zmian w pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających w danym momencie na terenie obiektu;

- zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów - np. stołówki pracowniczej, szatni. Zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m;

- zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń;

 - ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Powinny one być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m), ale preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy;

 - ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

wprowadzenie różnych godzin przerw,

zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).