8 lutego wchodzi w życie nowela ustawy – Prawo farmaceutyczne, która nakłada wiele nowych obowiązków na apteki internetowe. W związku z tym będą musiały prowadzić ewidencję zamówień leków, jakie złożyli pacjenci. Lista powinna zawierać dane każdej osoby zamawiającej, adres dostawy oraz numer i serię wysłanych medykamentów.

Ewidencję apteka będzie musiała przechowywać co najmniej trzy lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wykonała zamówienie. Na każde żądanie urzędników z inspekcji farmaceutycznej przedsiębiorca prowadzący wysyłkową sprzedaż leków ma też udostępniać ewidencję.

Nowe obowiązki aptek internetowych mają służyć zabezpieczeniu konsumentów przed kupowaniem podróbek leków, których najwięcej jest właśnie w internecie.

– Pacjent po wprowadzeniu tych zmian powinien się poczuć bezpieczniejszy – mówi Ewa Rutkowska, adwokat z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Nowela przewiduje też, że każdy przedsiębiorca, który zechce sprzedawać leki przez internet, będzie musiał 14 dni wcześniej poinformować o tym wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Dane o wszystkich legalnie działających aptekach internetowych mają być dostępne w Krajowym Rejestrze Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych.

Zgodnie z nowelą na każdym opakowaniu farmaceutyku sprzedawanego na receptę ma się pojawić  znaczek. Pomoże on choremu stwierdzić, że lek jest prawdziwy, a opakowania nikt wcześniej nie otwierał. – Te zabezpieczenia producenci leków na ich opakowaniach będą musieli jednak umieszczać dopiero po trzech latach od wydania przez Komisję Europejską aktów delegowanych – tłumaczy mecenas Rutkowska.

Nowela prawa farmaceutycznego to efekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, którą muszą wdrożyć do swojego porządku prawnego państwa członkowskie Unii.

Według nowych przepisów także przedsiębiorcy wytwarzający leki, importujący je lub  sprowadzający z zagranicy substancje będą musieli gwarantować, że leki bądź ich składniki wytwarzają oraz sprowadzają bezpiecznie.

podstawa prawna: nowelizacja prawa farmaceutycznego z 12 grudnia 2014 r. DzU z 8 lutego 2015 r., poz. 28

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW