Kto, kiedy i w jaki sposób może pobierać wycinki do badania, jak prowadzić diagnostykę i co powinno zawierać rozpoznanie, które będzie podstawą leczenia – określa projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w patomorfologii, który trafił do konsultacji społecznych.

Środowisko patomorfologów od lat walczyło o wypracowanie standardów w ich specjalizacji, w której najbardziej brakuje lekarzy. Jest ich 576, część już nieczynnych zawodowo.

– Jesteśmy ostatnią specjalnością, której praca nie została zdefiniowana w sposób właściwy, a przez to nie została ujęta w procedurach płatnika. Ważne, by te badania były wykonywane przez patomorfologa, a nie diagnostę laboratoryjnego, na co pozwala obecny brak uregulowań prawnych – mówi profesor Andrzej Marszałek, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów. I dodaje, że to o tyle istotne, że diagnostyka patomorfologiczna jest ważna w leczeniu onkologicznym.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne