Rozporządzenie z 14 lutego obejmuje podstawę programową:

- wychowania przedszkolnego  (zobacz załącznik nr 1 do rozporządzenia),

- kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (zobacz załącznik nr 2),

- kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (zobacz załącznik nr 3),

- kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia (zobacz załącznik nr 4),

- kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (zobacz załącznik nr 5),

- kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (zobacz załącznik nr 6 do rozporządzenia).

W ramach konsultacji i uzgodnień międzyresortowych swoje uwagi do projektu zgłosiło 13 resortów, 20 uwag wpłynęło od strony samorządowej. Opinie zgłosiło również 43 partnerów społecznych. Zobacz raport z konsultacji oraz załącznik do raportu z omówieniem uwag.

Jak informuje MEN już od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie obowiązywała:

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,

- szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- w branżowej szkole I stopnia,

- szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

- w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

MEN zapowiada, że do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną nowe podręczniki do nowej podstawy programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na egzamin ósmoklasisty) - informuje ministerstwo edukacji. Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach 4-6. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2010.