Rząd zmienia zasady poruszania się w przestrzeni bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Projekt zmian w prawie lotniczym właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Krótko mówiąc, minister infrastruktury ustalił w nim zasady wykonywania lotów dronami.

W projekcie mówi się o zastąpieniu podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne podziałem na operacje wykonywane w kategorii „otwartej", „szczególnej" i „certyfikowanej". Komercyjne wykorzystywanie dronów – możliwe dziś jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe – stało się ogólnodostępne.

Możliwe stanie się też wyznaczanie w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają wykonywanie operacji z użyciem systemów. Ich wyznaczaniem zajmie się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W projekcie przewiduje się też m.in. określenie zasad przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów BSP, uregulowanie zasad zapobiegania bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu BSP, w tym przepisów karnych.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe