Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Jak podał na konferencji prasowej dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 85,3 proc. Prawo do poprawki ma 10,6 proc. Wśród absolwentów techników zdało maturę 69,6 proc., prawo do poprawki ma 22,3 proc.

 Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

1. w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego

2. w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

 

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2018 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września 2018 r.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Wyniki swojej matury można sprawdzić w internecie. Wystarczy się zalogować na stronie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (login i hasło maturzyści dostali przed maturą, są też nadal dostępne u dyrektorów szkół). Jak wyjaśnił w Polskim Radiu dyrektor CKE Marcin Smolik po świadectwo trzeba przyjść do szkoły  Dzisiaj dostaną wyniki matur te osoby, które przystąpiły do egzaminu w maju i czerwcu. Jeśli maturzysta z jednego egzaminu obowiązkowego nie uzyskał 30 proc. możliwych do zdobycia punktów, to do egzaminu poprawkowego może przystąpić jeszcze w sierpniu. Żeby mógł poprawić maturę do 11 lipca musi złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły.

- Jeżeli maturzysta nie zdał egzaminu więcej niż jednego przedmiotu, to tu prawa poprawki nie ma - powiedział Marcin Smolik. Taki maturzysta egzamin będzie mógł poprawić dopiero w przyszłym roku.

Zobacz:

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2018 – Prezentacja

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2018

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2018 – Skale centylowe

Informacja o egzaminie poprawkowym w sierpniu