- Unia podkreśla, że rozwiązanie musi być dostosowane do lokalnych warunków. Dlatego każdy kraj musi opracować swoją strategię walki z wirusem - dodał.

Zdaniem eksperta kluczową rolę zarówno w Polsce, jak i innych krajach członkowskich odgrywają myśliwi.

- Jeden z lekarzy weterynarii podczas międzynarodowej konferencji poświęconej ASF w Dortmundzie stwierdził, że zamiast badać biologię zwierząt i zachowanie wirusa, władze powinny w dużo większym stopniu skupić się na przekonaniu myśliwych, by włączyli się w tę akcję - zauważył prawnik.

Według Daniłowicza zapomina się o ty, że myśliwi działają społecznie w ramach swojego wolnego czasu.

- Weterynaria wymaga, by zbierać padłe dziki, liczyć je. Są to dodatkowe obowiązki – mówił Daniłowicz.

- Myśliwi nie otrzymują z tego tytułu żadnych pieniędzy. Jeśli koło łowieckie jest w Warszawie, a dzierżawi obwód pod Szczecinem, to myśliwi muszą liczyć się z kosztami - dodał.

Radca podkreślił, że działania myśliwych powinny być rekompensowane.

- Jest to bardzo istotna praca społeczna, kluczowa dla walki z ASF - podsumował.