Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przegłosowali nowelizację ustawy – Prawo farmaceutyczne. Poprawka autorstwa posłów PO ma ograniczyć wywóz leków za granicę.

W związku z tym, jeśli przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną zechce wyeksportować medykamenty, powinien mieć na to zgodę głównego inspektora farmaceutycznego. Zgłosi więc zamiar wywozu leków do urzędu. Jeśli zaś inspekcja w ciągu 30 dni nie zakaże eksportu, stanie się on możliwy.

Znowelizowane przez Sejm prawo farmaceutyczne wskazuje, że inspekcja farmaceutyczna powinna zakazywać wywozu, zawsze gdy leki, które trafiłyby za granicę, są trudno dostępne dla polskich pacjentów i mają znaczenie dla zdrowia publicznego.

Jeśli hurtownia wywiezie leki bez zgłoszenia do inspekcji i informacja o tym dotrze do urzędników, będą oni mieli prawo ukarać przedsiębiorcę. Kara finansowa może wynieść 5 proc. rocznego obrotu firmy netto. Jeśli firma wyeksportuje medykamenty, mimo że inspekcja się na to nie zgodziła, będzie jej grozić kara od 50 do 100 tys. zł.

Nowelizacja przewiduje także, że przy Ministerstwie Zdrowia powstanie elektroniczny system do monitorowania obrotu leków w Polsce. Do zintegrowanego systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi dane o swoich stanach magazynowych będą zgłaszać apteki i firmy farmaceutyczne. Te ostatnie mają wysyłać informacje o tym, jaką serię leków z magazynów wprowadziły do obrotu i jaką przekazały hurtowniom.

Na podstawie tego elektronicznego systemu minister zdrowia będzie obserwował obrót lekami i widział ewentualne ich niedobory. Raz na dwa miesiące powinien też wydawać obwieszczenie z wykazem leków najbardziej zagrożonych niedostępnością.

Nowelizacja przewiduje, że aby zapewnić dostawy leków dla pacjentów, apteki będą składać pisemne zamówienia do producentów. Gdy firma farmaceutyczna odmówi dostaw, musi to uzasadnić na piśmie, a aptekarz przesłać dokument do inspekcji farmaceutycznej.

etap legislacyjny: skierowane do Senatu