W lutym tego roku HFPC wystosowała do Ministra Zdrowia kolejne pismo w sprawie poprawy dostępu do skutecznej terapii przeciwbólowej w placówkach ochrony zdrowia. Polska jest jednym z krajów o niskim zużyciu leków opioidowych. Brakuje też systemu kontroli jakości leczenia bólu.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki, poinformował HFPC, że Minister Zdrowia dostrzega problem niewystarczającego leczenia bólu w Polsce. „W ocenie resortu najtrudniej jest przekonać lekarzy i pacjentów do bezpieczeństwa terapii lekami opioidowymi. Nadmierne obawy przed ryzykiem związanym ze stosowaniem leków opioidowych – zarówno wśród pacjentów jak i środowiska lekarskiego, uniemożliwiają wykorzystanie ich potencjału w leczeniu bólu", czytamy w liście do Fundacji.

Ministerstwo wskazuje także na działania podjęte na przestrzeni ostatnich miesięcy m.in. wystosowanie apeli do konsultantów krajowych, Naczelnej Izby Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich, towarzystw naukowych, rektorów uczelni medycznych i redaktorów naczelnych czasopism medycznych o położenie większego nacisku w ramach swoich kompetencji na kwestie związane z koniecznością skutecznego leczenia bólu.

Zmianie uległo także rozporządzenia, dzięki czemu możliwe jest przepisywanie silnych leków przeciwbólowych na 90 dni, a nie jak dotychczas na miesięczną kurację, oraz wydłużenie ważności recepty z 14 do 30 dni. Wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Badania Bólu zainicjowano także ankietę „Uwolnijmy Pacjenta od Bólu 2015", która ma na celu uzyskanie od szpitali danych pozwalających na ocenę obecnego poziomu terapii bólu. W piśmie do HPFC, potwierdzono także, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega potrzebę rankingowania świadczeniodawców pod kątem skutecznego leczenia bólu.

Odpowiedzi na listy Fundacji dostępne są tutaj.