Każda szkoła, która podłączy się do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, będzie mogła korzystać z dostępu do internetu o symetrycznej przepustowości min. 100 Mb/s. Koszty zostaną pokryte z budżetu państwa oraz ze środków unijnych. Takie zmiany są przewidziane w ustawie o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.