Największe firmy prawnicze wyłoniliśmy w dwóch oddzielnych zestawieniach: według liczby adwokatów i radców oraz według liczby prawników ogółem

O miejscu w pierwszym rozstrzygała liczba pracujących w firmie adwokatów i radców prawnych. Kiedy była jednakowa, o pierwszeństwie decydowała liczba wszystkich prawników kancelarii. O pozycji w drugiej klasyfikacji przesądzała liczba prawników ogółem w kancelarii, a jeśli była równa – pomocniczo liczba adwokatów i radców.

Braliśmy pod uwagę tylko prawników, którzy pracują stale i wyłącznie na rzecz kancelarii. Nie uwzględnialiśmy takich, którzy prowadząc własną praktykę (indywidualnie lub w spółce) pracują dla kancelarii okresowo lub okazjonalnie bądź też łączą ją ze współpracą. Liczyliśmy dyplomowanych magistrów prawa, osoby wpisane na listę adwokatów/radców oraz profesorów i doktorów prawa. Tylko osoby pracujące obecnie w Polsce.

Informacje zbieraliśmy od firm prawniczych uczestniczących w rankingu. W trosce o jego wiarygodność, rzetelny i aktualny obraz stanu osobowego kancelarii zebrane dane w miarę możliwości weryfikowaliśmy.

Do rankingu przyjmowaliśmy kancelarie zatrudniające co najmniej czterech prawników z uprawnieniami zawodowymi i pięciu prawników (magistrów prawa) ogółem.

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Kancelarie%20wg%20adwokatow%20i%20radcow.pdf]Zobacz ranking kancelarii według liczby adwokatów i radców prawnych[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Kancelarie%20wg%20prawnikow.pdf]Zobacz ranking kancelarii według liczby prawników[/link][/b]

Druga część rankingu ma charakter jakościowy. Opieraliśmy się na rekomendacjach środowiskowych: najlepsze firmy i indywidualnych prawników w określonych dziedzinach prawa wskazywały w rankingowych ankietach kancelarie biorące udział w naszym przedsięwzięciu.

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/rekomendacje.pdf]Rekomendacje - zobacz ranking[/link][/b]

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/transakcje%20i%20spory.pdf]Zobacz wybrane transakcje i spory[/link][/b]

Trzecia, finansowa część rankingu to dwie klasyfikacje firm prawniczych: według przychodów oraz według zysków osiągniętych w 2009 r. Ich podstawą były dane otrzymane od kancelarii, które wyraziły wolę udziału w tej części rankingu.

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Przychody.pdf]Zobacz przychody poszczególnych kancelarii (w mln zł)[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Dochody.pdf]Zobacz dochody poszczególnych kancelarii (w mln zł)[/link][/b]

Przedstawiamy także regionalne rynki usług prawniczych. W tabelach dotyczących poszczególnych województw umieściliśmy kancelarie w kolejności ustalonej według liczby adwokatów i radców.

[b]Zobacz regionalne rynki usług prawniczych:[/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Pomorze.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa pomorskiego[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Dolny%20Slask%20i%20Lubuskie.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa dolnośląskiego i lubuskiego[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Malopolska.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa małopolskiego[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Wielkopolska.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa wielkopolskiego[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Slask.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa śląskiego[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Lodzkie.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa łódzkiego[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Kujawsko-Pomorskie.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa kujawsko-pomorskiego[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Lubelszczyzna%20i%20Podkarpackie.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa lubelskiego i podkarpackiego[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Opolszczyzna.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa opolskiego[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Podlasie%20i%20Warmia.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa podlaskiego i z Warmii[/link][/b]

[b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/Pomorze%20Zachodnie.pdf]Zobacz ranking kancelarii z województwa zachodniopomorskiego[/link][/b]

[ramka][b][link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawnicy/Rankingkancelarii/kancelarie%20prawnicy%20b-w.pdf]Zobacz zestawienie Kancelarie: adresy, prawnicy, praktyka[/link][/b][/ramka]

[b]Informacje dla zainteresowanych dostępem do szerszej wersji w postaci xls (exel) na stronie: [link=http://www.rp.pl/bazy]www.rp.pl/bazy[/link][/b]

[b] Zobacz [link=http://www.rp.pl/temat/426467_Ranking_Kancelarii_Prawniczych_2010.html] Ranking Kancelarii Prawniczych 2010[/link], a także [link=http://www.rp.pl/temat/55757.html]rankingi z lat ubiegłych[/link][/b]