Wyznaczony na 28 lutego termin rozprawy dotyczący nowelizacji ustawy o kuratorach był już trzecim, w którym Trybunał miał rozpoznać tę sprawę. Po raz pierwszy rozprawę odroczono 25 października ub.r. TK podjął wtedy taką decyzję z powodu nieobecności przedstawiciela prezydenta.

Kolejny termin rozprawy TK wyznaczył na 29 listopada. Wówczas – jak informował TK dzień przed zaplanowanym terminem – rozprawę odwołano w związku z niedyspozycją zdrowotną sędzi sprawozdawcy Julii Przyłębskiej.

W sprawie chodzi o sposób uchwalenia nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych i prawidłowość rozpatrzenia przez Sejm poprzedniej kadencji poprawek Senatu do tej ustawy. W uzasadnieniu wniosku prezydent wskazał, że analiza przebiegu procedury ustawodawczej w zakresie trybu rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich do ustawy wzbudziła poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.

Termin zaplanowany na wtorek 28 lutego br. odwołano w związku z wnioskiem Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, o wyłączenie ze składu orzekającego trzech sędziów, których wybór w 2010 roku budzi jego poważne wątpliwości. Chodzi o Stanisława Rymara, Piotra Tuleję i Marka Zubika.

Zbigniew Ziobro w styczniu przesłał do TK wniosek o wyłączenie całej trójki z orzekania m.in. na rozprawie dotyczącej ustawy o kuratorach. Według ministra sprawiedliwości składy orzekające TK z udziałem tych sędziów „można uznać za niezgodne z prawem", a orzeczenia tych składów za wadliwe.

Sygnatura akt: Kp 4/15