O zaproszeniu na obrady Senatu 14 kwietnia RPO informuje na swojej stronie internetowej. Dwa dni wcześniej, 12 kwietnia 2021 r. ma się odbyć w TK rozprawa w sprawie wniosku posłów koalicji rządzącej ws. konstytucyjności pełnienia przez RPO funkcji po upływie kadencji (sygn. akt K 20/20). Zaskarżyli oni art. 3 ust. 6 ustawy o RPO z 15 lipca 1987 r., który stanowi: "Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika". 9 września 2020 r. zakończyła się formalnie kadencja Adama Bodnara na stanowisku RPO, lecz dotychczas Sejmowi i Senatowi nie udało się wybrać jego następcy.  Z tego powodu Adam Bodnar nadal pełni obowiązki RPO.

12 kwietnia to kolejny, dziesiąty już termin rozprawy wyznaczany przez TK w tej sprawie od października 2020 r. Pięcioosobowemu składowi orzekającemu ma przewodniczyć Julia Przyłębska, a sprawozdawcą będzie Stanisław Piotrowicz. Tego dnia TK może też ogłosić swój wyrok.

"Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na 23. posiedzenie Senatu RP bieżącej kadencji. Możliwość przedstawienia Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2020 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela będzie dla mnie zaszczytem. Liczę również, że stanie się ona okazją do pogłębionej debaty dotyczącej poszanowania praw jednostki w naszym kraju.

Jednocześnie jednak pragnę zwrócić uprzejmie uwagę Pana Marszałka na fakt, że na dzień 12 kwietnia 2021 r. na godz. 14.00 zaplanowana jest rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 20/20, dotyczącej pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.

Ewentualne wydanie we wskazanej sprawie orzeczenia o niezgodności z Konstytucją RP art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627) i jego publikacja w Dzienniku Ustaw będzie skutkowało zakończeniem pełnienia przeze mnie obowiązków RPO, a w konsekwencji brakiem możliwości udziału w zaplanowanym posiedzeniu Senatu RP" - głosi list Adama Bodnara.

Czytaj też: Gra o RPO. Na czyje głosy liczy PiS?