Brak możliwości amortyzacji mieszkań i niesprawiedliwe różnicowanie działalności ryczałtowym PIT – te zmiany zaszkodzą małym kancelariom prawnym. Takie stanowisko w dyskusji o Polskim Ładzie przedstawiła Sekcja Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Uzupełnia to wcześniejsze krytyczne stanowiska samorządów prawniczych wobec propozycji Ministerstwa Finansów.

W swojej opinii warszawscy adwokaci wskazują, że jednoosobowe kancelarie prawne – większość wśród wszystkich firm prawniczych – bardzo często mają za siedzibę lokale mieszkalne. Dziś, jak zauważono w tym dokumencie, przy możliwości ich amortyzacji podstawową stawką 1,5 proc. rocznie można je uwzględnić w kosztach prowadzenia kancelarii. Podano przykład, że przy wartości mieszkania 400 tys. zł roczne odpisy amortyzacyjne wynoszą 6 tys. zł. Ta możliwość według projektu ma zniknąć, co oznacza pogorszenie warunków działalności kancelarii.

Czytaj też:

"Polski Ład" PiS: zakupu mieszkania nie rozliczmy już w podatkowych kosztach przedsiębiorstwa

Jak zauważa jeden z autorów stanowiska adwokat Marcin Karol Piechocki, takie zmiany mocno uderzą w jednoosobowe kancelarie adwokackie.

Wzrosną ceny

– Nie zaproponowano naszej grupie zawodowej korzystnej alternatywy w postaci np. obniżki zryczałtowanego podatku dochodowego – zauważa Piechocki. Tymczasem według projektu m.in. architekci i rzeczoznawcy budowlani mają skorzystać ze stawki obniżonej do 14 proc.

– Takie różnicowanie jest niezrozumiałe, bo nasza profesja to również wolny zawód. A my często jesteśmy zdani na skandalicznie niskie stawki za prowadzenie spraw w sądach z urzędu. Gdy przedłuża się czas rozprawy, nie pokryją one nawet kosztów mandatu za dłuższy niż opłacony postój na parkingu pod sądem – utyskuje adwokat Piechocki. Przewiduje on, że zmiany wpłyną na podwyższenie cen usług prawników, co może oznaczać utrudnienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Podobne wrażenia ma Mariusz Mirosławski, radca prawny i wspólnik w kancelarii Mirosławski Galos Mozes z Sosnowca. W jego ocenie zmiany nie tylko pogorszą sytuację małych kancelarii, ale w pewnych sytuacjach indywidualna działalność wręcz przestanie się opłacać.

– To może wzmóc określone ruchy konsolidacyjne na rynku. Mniejsze kancelarie mogą się łączyć albo większe będą inkorporować mniejsze – przewiduje Mirosławski. Dodaje, że zmiany dotyczące amortyzacji lokali mieszkalnych są tym gorsze, że projekt nie przewiduje żadnych przepisów przejściowych. Koniec amortyzacji nastąpiłby już z końcem 2021 r.

Wcześniej krytykę propozycji podatkowych w Polskim Ładzie przedstawiło Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zrzeszające m.in. samorządy adwokatów i radców prawnych. W wystosowanym wystąpieniu do premiera Mateusza Morawieckiego samorządowcy domagali się, by przedsiębiorcy podlegający liniowemu PIT (a w ten sposób rozlicza się wielu prawników) mogli skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Porozumienie proponowało też umożliwienie odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Te propozycje nie zostały jednak uwzględnione w projekcie ustaw tworzących Polski Ład.

Tu kapitał nie wejdzie

Jak zauważają adwokaci z Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie, zwiększenie obciążeń istotnie uderzy w finansowe podwaliny funkcjonowania usług prawnych, które służą ochronie praw i wolności obywatelskich. Nawiązują przy tym do innych zmian dla przedsiębiorców, które mają promować do zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale kancelarie z tego nie skorzystają.

„Specyfika usług prawnych powoduje, że w zasadzie rozwój kancelarii jest finansowany ze środków własnych, pozyskiwanych jedynie na skutek obsługi klientów. Rynek ten cechuje praktycznie brak zaangażowania kapitałów zewnętrznych ze względu na brak możliwości świadczenia usług prawnych w formie spółek kapitałowych" – przypominają adwokaci. W swoim stanowisku zaproponowali możliwość amortyzowania jednego lokalu mieszkalnego lub domu, a także opcję 14- proc. ryczałtu dla usług prawnych, księgowych i doradztwa podatkowego.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne