Wyboru dokonało jury złożone z przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP). Zwyciężył Jacek Drzazga, menedżer w zespole postępowań podatkowych i sądowych Crido, który mimo iż licencję doradcy podatkowego uzyskał w 2019 r., ma już na koncie wiele sukcesów.

- Duże wrażenie zrobiła na nas skala pomocy, którą uzyskali klienci Jacka Drzazgi w roku naznaczonym pandemią Covid-19. - mówi prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

W 2020 r. Jacek Drzazga współprowadził projekt, którego celem było zachowanie płynności finansowej klientów w czasie pandemii. Reprezentował ponad 50 podatników należących do 7 różnych grup kapitałowych w postępowaniach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Odpowiadał też za przygotowanie blisko 300 wniosków o odroczenie terminów płatności CIT, VAT oraz podatku od przychodów z budynków.

- To co podkreśla klasę doradcy podatkowego, to również jego skuteczność w sporach z fiskusem przed sądami administracyjnymi. - podkreśla prof. Mariański.

Jacek Drzazga reprezentował podatników w sporach dotyczących VAT od sprzedaży nieruchomości komercyjnych. Dwie z tych spraw zostały zakończone skutecznym odwołaniem do organu II instancji, trzecia została rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 25/20).

>> Ranking firm doradztwa podatkowego "Rzeczpospolitej" - wyniki 15. edycji