Funkcjonariusze CBŚ w ubiegłym tygodniu zatrzymali trzy osoby, w tym burmistrz Nysy Jolantę B., które są podejrzane o udzielenie i przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za pozytywne załatwienie dla jednego z nich decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Cała trójka usłyszała już zarzuty.

Z materiałów zgromadzonych przez funkcjonariuszy wynika, że biznesmen z Namysłowa, wspólnie z pracownikiem jednego z koncernów naftowych w województwie opolskim, mogli sponsorować imprezę sportową wskazaną przez burmistrz Nysy, w zamian za pozytywne załatwienie korzystnej decyzji administracyjnej.

Funkcjonariusze CBŚ przeszukali mieszkania zatrzymanych i zajęli mienie w wysokości ponad 80 tys. złotych.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną, a burmistrz zarzut przyjęcia korzyści majątkowej. Prokurator zastosował wobec nich poręczenie majątkowe w wysokości 140 tys. zł.

Podejrzanym grozi kara od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności.

Tymczasem burmistrz Nysy Jolanta Barska wydała specjalne oświadczenie, w którym zaprzecza stawianym jej zarzutom. Potwierdza, że biznesmen wpłacił pieniądze na konto Akademickiego Związku Sportowego przy PWSZ w Nysie z przeznaczeniem na przeprowadzenie zawodów sportowych, ale twierdzi, że nie miało to wpływu na wydanie żadnej decyzji administracyjnej przez urząd.

Burmistrz napisała:

"(...) oświadczam że:

- sponsorowanie tych zawodów przez przedsiębiorcę nie ma żadnego związku ze sposobem i terminem załatwienia decyzji administracyjnej (tzn. warunki zabudowy),

- decyzja o warunkach zabudowy została sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem w terminie podobnym jak w przypadku innych tego typu decyzji,

- przedsiębiorca przekazał pieniądze bezpośrednio na rachunek klubu i nigdy nie były one w mojej dyspozycji."