W styczniu minęły dwa lata, od kiedy w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich obligatoryjnie tworzy się stanowiska sekretarza.

Od dwóch lat obowiązują także nowe zasady zatrudniania na tych stanowiskach. Sekretarza nie powołuje już rada na wniosek wójta (zarządu). Zatrudnia go kierownik urzędu po przeprowadzeniu konkursu, podczas którego następuje weryfikacja kandydatów pod względem kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku przez ustawę.

[srodtytul]Licencjat, magister, inżynier[/srodtytul]

Nawiązanie stosunku pracy z sekretarzem musi mieć formę umowy o pracę – przypomina wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 7 maja 2010 r.

Ponadto osoba zajmująca to stanowisko musi spełniać wymagania określone w [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2008/223/poz.1458.htm]ustawie o pracownikach samorządowych[/link]. Zdaniem wojewody jej art. 5 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 4 jednoznacznie przesądza, że jako sekretarz może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym, lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędzie gminy czy powiatu oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza powinna posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (PKN.I.0911/229/10). Musi zatem mieć tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.

[srodtytul]Wyjątek od reguły[/srodtytul]

– Tak jednak nie jest, a przynajmniej nie zawsze – mówi Andrzej Szewc, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Wszystko zależy od tego, czy sekretarz został zatrudniony przed czy po wejściu w życie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych. [b]Sekretarzy, którzy już byli zatrudnieni na tym stanowisku w dniu wejścia ustawy w życie, tj. 1 stycznia 2009 r., chroni przepis art. 53 ust. 4 tej ustawy.[/b]

– Dyspozycja art. 53 ustawy jest bardzo czytelna – potwierdza mec. Mariusz Filipek z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński. – Sekretarze, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają warunków określonych w art. 5 ust. 2, mogą nadal zajmować to stanowisko, a ściślej: być na nim zatrudnieni.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Odmiennie jest w przypadku osób, które na stanowisku sekretarza zostały zatrudnione później. Jeżeli nie spełniały wówczas wymagań dotyczących wykształcenia, to ich zatrudnienie nastąpiło z naruszeniem przepisów ustawy. Ich umowa o pracę jest nieważna..

[ramka][b]Jak podnosić kwalifikacje[/b]

Jednym ze sposobów jest uczestnictwo w Akademii Liderów Samorządowych. Jak informuje MSWiA, właśnie trwa nabór wniosków do II edycji tego programu. W tym roku oferta jest skierowana wyłącznie do skarbników i sekretarzy gmin, powiatów i województw. Ministerstwo przygotowało 160 miejsc.

Ograniczeniem jest, że urząd nie może zgłosić więcej niż dwóch uczestników. Aplikacje są przyjmowane do 16 lutego, a pełna lista osób, które na studia się zakwalifikowały, zostanie ogłoszona w ostatnim dniu miesiąca.

Szczegółowe informacje są udzielane pod tel. 22 661 91 86, 22 661 86 32 lub pod adresem e-mail: [mail=akademia.liderow@mswia.gov.pl]akademia.liderow@mswia.gov.pl[/mail]. Informacje o naborze można także znaleźć na stronie [link=http://www.administracja.mswia.gov.pl]www.administracja.mswia.gov.pl[/link][/ramka]

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

- [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2008/223/poz.1458.htm]ustawa z 21 listopada 2008 r. (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.)[/link][/i]