Zmianę wynagrodzenia zasadniczego nawet 36 tys. osób przewiduje projekt, który trafił do uzgodnień. Nowelizacja rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych zakłada ustalenie tego składnika pensji na poziomie 2 tys. zł w I kategorii zaszeregowania (dziś 1700 zł), a 3,3 tys. zł w XXII (ostatniej) kategorii (dziś 3000 zł). Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego nie jest tożsamy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę (2,8 tys. zł), do którego wlicza się inne składniki – głosi uzasadnienie.

Nowela ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Czytaj także:

Rząd zamrozi pensje urzędników i zaoszczędzi miliardy