1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Skarbówka wyjaśniła, jak powinni rozliczyć się pracownicy gminy zaangażowani w organizację spisu.

Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się gmina, która wypłaca dodatki i jednorazowe nagrody spisowe ze środków prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wyjaśniła, że w myśl art. 24 ust. pkt 5 ustawy o narodowym spisie powszechnym do zadań gminy należy wyznaczenie pracowników urzędu gminy do przeprowadzenia prac spisowych. Pracami tymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako komisarz spisowy. Artykuł 34 ust. 4 stanowi, że prace te wykonują pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego. W zamian otrzymują dodatkowe świadczenia.

Czytaj także:

Narodowy Spis Powszechny: za brak informacji grozi grzywna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że dodatki i jednorazowe nagrody przyznane członkom gminnego biura spisowego nie stanowią dla nich przychodu ze stosunku pracy. Pracownicy gminy mają przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i art. 13 pkt 6 ustawy o PIT. Powinni zastosować koszty uzyskania przychodu z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT, wynoszące 20 proc. Na podmiocie wypłacającym te świadczenia ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy ustawy o PIT.

Nr interpretacji: 0115-KDIT2.4011. 112.2021.1.MD