Priorytet dla Ukraińców w urzędach pracy

Sprawy związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy urzędy pracy mają rozpatrywać priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki.

Publikacja: 27.02.2022 10:38

Priorytet dla Ukraińców w urzędach pracy

Foto: Pracownicy z Ukrainy są wciąż potrzebni. Źródło: Adobe Stock

Minister Marlena Maląg przeprowadziła wideokonferencję z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy na temat o koordynacji działań urzędów i wsparciu obywateli Ukrainy przybywających aktualnie do Polski.

- Obecnie najważniejsze zadanie dla państwa Polskiego to właściwe przygotowanie się do udzielenia wsparcia humanitarnego dla obywateli Ukrainy, ale również maksymalne ułatwienie im możliwości podejmowania pracy. Urzędy pracy mogą liczyć na pełne wsparcie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w realizacji tej pomocy - usłyszeli przedstawiciele urzędów pracy.

Minister Maląg zwróciła się do dyrektorów Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, aby wszelkie kwestie administracyjne związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy załatwiane w urzędach pracy rozpatrywać priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki.

Czytaj więcej

Mobilizacja na Ukrainie to ubytek pracowników w Polsce

Przedstawiciele urzędów pracy poinformowali, że są ich urzędy są gotowe do udzielania wsparcia obywatelom Ukrainy - wprowadziły stosowne zmiany w organizacji pracy urzędów oraz poinformowały lokalne społeczności i pracodawców o potrzebie włączenia się w działania pomocowe.

Resort rodziny ogłosił konkurs ofert w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców. Celem programu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

- Przede wszystkim wsparciem objęte zostaną osoby ewakuowane do Polski w ramach rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu, a także mieszkańcy pogrążonej w wojnie Ukrainy – mówi Marlena Maląg.

O dofinansowanie projektów skierowanych do cudzoziemców mogą ubiegać się samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy. Na ich realizację Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy do 40 mln zł.

Jak pomoże UP

Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy lub wojewódzkiego urzędu pracy obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe. Najlepiej przyjść osobiście do urzędu pracy lub do niego zadzwonić. Można też dzwonić na infolinię „Zielona Linia” – tel. 19524. Warto zapoznać się z informacjami o poszukiwaniu pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w wersji językowej dla obywateli Ukrainy https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/.

Każdy poszukujący pracy może korzystać samodzielnie z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS). Codziennie w bazie dostępnych jest ok. 70 tys. wolnych miejsc pracy.

Obywatel Ukrainy może skorzystać z pomocy doradcy klienta w urzędzie pracy, który po zapoznaniu się z jego kwalifikacjami przeszuka Centralną Bazę Ofert Pracy i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy).

Zasiłek dla bezrobotnych

Obywatele Ukrainy mogą też starać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce. Obowiązuje  umowa dwustronne z zakresu zabezpieczeń społecznych zawarta pomiędzy Rzecząpospolitą Polska a Ukrainą. Gwarantuje ona, że zmiana miejsca zatrudnienia lub zamieszkania nie wpłynie negatywnie na sytuację obywatela w zakresie ubezpieczenia społecznego, a  okresy ubezpieczenia w którymkolwiek z państw-stron, będą tak samo traktowane w państwie, z którego bezrobotny pochodzi, jak również w państwie, w którym pracował.

W celu zaliczenia okresu zatrudnienia, który uprawniałby do zasiłku dla bezrobotnych w innym kraju niż kraj w którym się pracowało należy uzyskać z kraju zatrudnienia odpowiedni dokument, np. obywatel Ukrainy zarejestrowany z powiatowym urzędzie będzie miał zaliczony okres zatrudnienia w Polsce na podstawie świadectwa pracy (tak samo jak obywatel Polski) jednakże jeżeli chce mieć również zaliczony okres zatrudnienia na Ukrainie z ukraińskiego urzędu pracy musi uzyskać i przedłożyć w polskim urzędzie dokument UA/PL.

Osoba bezrobotna, która na terenie Polski stara się o zasiłek dla bezrobotnych musi sama postarać się o dokument potwierdzający okresy ubezpieczenia na Ukrainie i przedłożyć go w urzędzie pracy. Urzędem, który wystawia dokumenty Державна служба зайнятості (Państwowa Służba Zatrudnienia).

Minister Marlena Maląg przeprowadziła wideokonferencję z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy na temat o koordynacji działań urzędów i wsparciu obywateli Ukrainy przybywających aktualnie do Polski.

- Obecnie najważniejsze zadanie dla państwa Polskiego to właściwe przygotowanie się do udzielenia wsparcia humanitarnego dla obywateli Ukrainy, ale również maksymalne ułatwienie im możliwości podejmowania pracy. Urzędy pracy mogą liczyć na pełne wsparcie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w realizacji tej pomocy - usłyszeli przedstawiciele urzędów pracy.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Policja zatrzymała patostreamerów. Upili i upodlili młode kobiety
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
Sądy i trybunały
Burzliwe obrady w KRS: wybrano sędziego do NSA i uzupełniono składy komisji
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Sądy i trybunały
Jednoosobowy skład udrożnił apelację
Zawody prawnicze
Prokuratorzy chcą wyrównania wynagrodzeń. Barski wysłał pismo do MF