Na pytanie "Czy w trakcie trwania pandemii zmienił Pan/Pani miejsce pracy lub wykonywany zawód?", 90 proc. aktywnych zawodowo ankietowanych odpowiedziało "nie". Jednak w grupie zatrudnionych na umowę-zlecenie lub o dzieło aż 32 proc. odpowiedziało "tak". Wśród zatrudnionych na etacie lub prowadzących własną działalność gospodarczą odsetek odpowiedzi twierdzących wynosił odpowiednio 6 i 7 proc.

Niemal co piąty ankietowany (17 proc.) przyznał, że ktoś z jego najbliższego otoczenia (rodzina, bliscy lub znajomi) w pandemii zmienił miejsce pracy lub wykonywany zawód.