5 października do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło zapytanie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, dotyczące zgodności art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu UE z polską konstytucją.

Z pisma, które do TK dotarło dwa tygodnie temu, wynika, że Ziobro chce, by Trybunał zbadał czy sądy krajowe mają prawo zadawać pytania prejudycjalne do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Pytanie dotyczy art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Przepis pozwala na to, by to najwyższy sąd Unii rozstrzygnął, czy prawo krajowe zgodne jest z prawem unijnym.

"Wraz z ujawnieniem tego wniosku powróciła fala zarzutów, że oto  PiS  robi kolejny krok w kierunku polexitu, kwestionując fundamentalne zasady UE" - pisze Tomasz Pietryga.

Prezydencki minister Paweł Mucha powiedział, że nie ma planów wyjścia Polski z Unii Europejskiej. - Nie ma żadnego planu polexitu, nie ma żadnego działania na rzecz polexitu - zapewniał w rozmowie z Polskim Radiem.

Zdaniem Muchy mówienie o możliwości wyjścia Polski z Unii Europejskiej to element kampanii przed niedzielnymi wyborami samorządowymi.