Ambasador USA Georgette Mosbacher ma rację mówiąc, że skoro Niemcy nie wywiązują się z obowiązku przeznaczenia 2 proc. PKB na obronę, to amerykańskie wojska powinny być przesunięte z Niemiec do Polski?

Na pewno nigdy nie będziemy o to zabiegali! Wojska amerykańskie w Niemczech służą też bezpieczeństwu Polski.

Bo gwarantują, że Niemcy pozostaną demokracją?

Nie. Dlatego, że są w odwodzie, gdyby Polska została zaatakowana przez Rosję. Rozstrzygający powinien być potencjał odstraszania i efektywność wykorzystania wojsk. Na pierwszy rzut oka te w Polsce i państwach bałtyckich lepiej pełnią funkcję odstraszania, bo są na pierwszej linii i tak siłą rzeczy obronią Niemcy. Czy zaś jednostki stacjonujące w Niemczech faktycznie będą interweniowały na wypadek ataku Rosji, nie jest już takie pewne.

Ameryka wypowiedziała umowę o likwidacji pocisków jądrowych średniego zasięgu INF. W odpowiedzi na instalację przez Rosję już około 100 takich rakiet SSc-8 Polska byłaby gotowa przyjąć podobne pociski atomowe USA?

Nie podejmuję się spekulacji na temat aspektów wojskowych. Z politycznego punktu widzenia to byłaby poważna decyzja, którą musielibyśmy podjąć po refleksji w gronie NATO. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg powiedział, że Pakt nie planuje umieszczać w odpowiedzi takie pociski i my to stanowisko popieramy. Trzeba też spojrzeć na szerszy kontekst polityczny. Zobaczmy czy podjęte zostaną negocjacje, które mogłyby objąć także kraje, które do tej pory nie były stroną układu INF, przede wszystkim Chiny.

Cały wywiad