Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało WP.pl, że nagrody dla Agnieszki Kaczmarskiej były przyznawane trzykrotnie w 2019 roku.

W kwietniu i maju szefowa Kancelarii Sejmu otrzymała po 15 440,31 zł, a w listopadzie 14 447,09 zł. 

Jakie były powody przyznawania nagród?  "Zajmowanie stanowiska Szefa Kancelarii Sejmu wymaga wykorzystania zdolności organizacyjnych, doświadczenia, a także pełnego zaangażowania. Wiąże się to z koniecznością posiadania rozległej wiedzy związanej z parlamentaryzmem, poważnym ograniczeniem czasu prywatnego, koniecznością stałej gotowości do realizacji nowych zadań, brakiem możliwości ograniczenia czasu pracy do przyjętych norm" - tłumaczy CIS.

Szefowa Kancelarii Sejmu w styczniu nie stawiła się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie na wezwanie sędziego Pawła Juszczyszyna. Nałożono na nią grzywnę w wysokości 6 tys. złotych.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka tłumaczył wówczas, że nieobecność szefowej KS w Olsztynie była usprawiedliwiona odbywającym się tego dnia posiedzeniem Komisji Regulaminowej.