Nowoczesna wyprzedza PiS, które poparło 27,9 proc. badanych. Na PO chce głosować 12,7 proc. respondentów. Miejsce w Sejmie miałby jeszcze Ruch Kukiz'15 (7,7 proc. ankietowanych) i KORWiN (5 proc.).

PSL z wynikiem 3,8 proc., Zjednoczona Lewica popierana przez 6,1 proc. (próg dla koalicji wynosi 8 proc. - red.) oraz Partia Razem - 1,9 proc. znalazłyby się poza Sejmem.

Badanie zostało zrealizowane 17 grudnia 2015 r. przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS), metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie 1100 osób.