Dziś Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z Kukiz'15.

Powodem, jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, jest inne podejście obu ugrupowań do członkostwa Polski w UE.

Po ogłoszeniu tej decyzji ugrupowanie Pawła Kukiza wystosowało oświadczenie.

Pisze w nim, że porozumienie z PSL dotyczyło realizacji trzech głównych celów: ordynacji mieszanej i powołania sędziów pokoju, wprowadzenia emerytury bez podatku i dobrowolnego ZUS-u oraz wyeliminowania z życia publicznego osób skazanych za korupcję.

"Porozumienie programowe nie dotyczyło miejsca Polski w Unii Europejskiej. Nasza umowa nie dotyczyła wspólnego głosowania na posiedzeniach Sejmu w sprawach innych niż objęte porozumieniem programowym" - piszą politycy Kukiz'15, zauważając, że obydwa ugrupowania umówiły się, że będą wzajemnie respektować swoją autonomię.

Mimo że ani kwestia negocjacji budżetowych z UE, ani sprawa członkostwa Polski w Unii nie były zawarte w porozumieniu programowym, PSL wykorzystało głosowanie posłów Kukiz'15 za uchwałą sejmowa o poparciu weta "do wyrzucenia Kukiz'15 z Koalicji Polskiej" - uważają politycy Kukiz'15.

Zapowiadają, że jako koło poselskie będą kontynuować dążenie do zmiany ustroju, polegającej na zwiększeniu podmiotowości obywateli względem władzy.
"Będziemy popierać wszystkie projekty ustaw, które realizują ten postulat, bez względu na to, kto jest ich autorem. Potrafisz Polsko!" - kończą oświadczenie.