Projekt Rodzina 500+ został wczoraj skierowany do parlamentu. Zajmie się on projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

- Jest to projekt odważny, śmiały, demograficzny i solidarnościowy z polskimi rodzinami - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. - Przy dobrej współpracy z samorządami uda się sprawnie uruchomić program 500+ - dodała minister. Wyraziła nadzieję, że program uda się uruchomić zgodnie z harmonogramem na początku kwietnia tego roku.

Minister Rafalska poinformowała, że środki na projekt 500+ są uwzględnione w budżecie.

Pytana o to, w jaki sposób można się ubiegać o dofinansowanie z programu 500+, Elżbieta Rafalska powiedziała, że podstawą jest wniosek. - Nie ma wypłacania świadczenia z urzędu - zaznaczyła. Dodała, że wniosek można wysłać listem do gminy. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.

Więcej o dokumentach, jakie trzeba złożyć, by otrzymać dofinansowanie z programu 500+, piszemy tutaj.

- Od daty publikacji ustawy, tydzień później pójdą pierwsze pieniądze do samorządów - powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk. Zapowiedział szkolenia dla samorządów związane z wejściem w życie projektu Rodzina 500+. - Szkolenia miałyby ruszyć od marca - powiedział Bartosz Marczuk.

Dodał, że resort jeszcze w lutym przekaże samorządom podręcznik o wdrażaniu projektu 500+. - Podczas konsultacji samorządy przyznały, że przygotowują się do wprowadzenia programu - powiedziała minister pracy, rodziny i polityki społecznej.

- Nie stać nas na to, aby nie robić nic w sprawie demografii w Polsce. Musimy inwestować w polskie rodziny - powiedziała Elżbieta Rafalska.

Minister Rafalska powiedziała, że przy przyznawaniu świadczenia 500 zł na dziecko dzieci adoptowane będą traktowane tak samo jak dzieci biologiczne. Zaznaczyła, że świadczenie będzie przysługiwało temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. - W przypadku naprzemiennej opieki, tam gdzie jest program wychowawczy, wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do ilości dni, w których rodzicie sprawują nad tym dzieckiem opiekę - powiedziała.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już dziś, oglądaj relację z Gali wręczenia nagród na rp.pl

Dowiedz się więcej

Wyjaśniła też, pod jakim warunkiem świadczenie obejmie cudzoziemców. - Jeśli rodzina cudzoziemca będzie mieszkać wraz z nim na terenie Polski,otrzyma ona świadczenie - powiedziała Elżbieta Rafalska.

Dodała, że progiem otrzymywania świadczenie będzie ukończenie przez dziecko 18. roku życia. - Każde wydłużenie okresu wypłacalności świadczenia 500 plus powodowałoby wzrost kosztów. Ta granica wieku jest stosowana (...) w innych krajach. Są nawet kraje, w których w 16. roku życia kończy się wypłata tego świadczenia - powiedziała minister Rafalska.

- Kryterium 800-1200 zł jest najwyższe spośród innych świadczeń - powiedziała Elżbieta Rafalska. Dodała, że górne kryterium byłoby zbyt kosztowne. - Wprowadzenie kryterium dochodowego zwiększy koszty obsługi programu 500+ - powiedziała minister Rafalska pytana o to, czy resort wprowadzi górny próg dochodowy dla rodzin, które będą mogły skorzystać z dofinansowania 500 zł na dziecko.

Resort szacuje, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, a wsparciem będzie objętych 3,7 mln dzieci. - Liczymy, że dzięki wprowadzeniu programu poziom dzietności wzrośnie - powiedziała minister Rafalska.