Szefowa MRiPS została w Radiu Zet zapytana o swą wypowiedź z 17 lipca 2020 r., że rząd przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Od tamtej deklaracji minęły 2 lata i 8 miesięcy.

- Myślę, że to nie tak było powiedziane, tylko rozważamy różne... - odparła Marlena Maląg. - Absolutnie nie będziemy wypowiadać konwencji stambulskiej, do tego już się wielokrotnie odnieśliśmy - oświadczyła.

Czytaj więcej

Minister rodziny Marlena Maląg: Przygotowujemy się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej

Minister rodziny i polityki społecznej została zapytana, czy wycofuje się ze swych słów ws. wypowiedzenia konwencji stambulskiej. - Nie, ja wtedy mówiłam, że my analizujemy, to było zupełnie na miękko - odparła.

Na pytanie, czy dzisiaj "nie ma problemu konwencji stambulskiej" minister odpowiedziała, że nie ma. - Rząd się nie wycofa, my żadnych tutaj zmian nie przewidujemy - zadeklarowała.

Wypowiedzenie konwencji stambulskiej - co mówiła minister Maląg?

- Zastrzeżenia do konwencji zostały przez Polskę złożone. Mamy teraz czas, tak naprawdę ustawowy, do końca roku, na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone - mówiła w lipcu 2020 r. Marlena Maląg, pytana w TV Trwam o konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tzw. konwencję stambulską.

Gdy prowadzący rozmowę dopytał, czy konwencja stambulska zostanie przez Polskę wypowiedziana, ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiedziała: "Polska przede wszystkim przygotowuje się do zmian, bo już oprotestowaliśmy, wyraziliśmy swoje stanowisko i przygotowujemy się przede wszystkim do wypowiedzenia, kiedy to zostanie już skonsultowane właśnie z Ministerstwem Sprawiedliwości".

Ja wtedy mówiłam, że my analizujemy, to było zupełnie na miękko.

Minister Maląg o swych słowach z lipca 2020 r.

- Dzisiaj nawet na ten temat w resorcie rozmawialiśmy. Czekamy właśnie na propozycję, która z resortów wypłynie i ten kierunek zostanie przedstawiony na rządzie i następnie ustawa zostanie przekazana do parlamentu - zapowiedziała 972 dni temu Maląg.

Wcześniej wypowiedzenie konwencji stambulskiej zapowiadał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. "Konwencja stambulska mówi o religii, jako przyczynie przemocy wobec kobiet. Chcemy wypowiedzieć ten genderowski bełkot ratyfikowany przez PO i PSL" - pisał w maju 2020 r. w mediach społecznościowych.

Konwencja stambulska została przez Polskę podpisana w 2012, a ratyfikowana w 2015 r. W 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości informowało, odpowiadając na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich, że nie pracuje nad wypowiedzeniem konwencji. W ocenie RPO wejście w życie konwencji stambulskiej było "kamieniem milowym w zapewnieniu ochrony fundamentalnych praw i wolności kobiet doświadczających przemocy ze względu na płeć".