Treść powyższej uchwały zwraca uwagę na dorobek Mikołaja Kopernika jako "wybitnej postaci okresu renesansu, twórcy teorii heliocentrycznej, która dała początek współczesnym poglądom na budowę wszechświata, a także autora teorii z zakresu ekonomii i geometrii".

Autorzy tekstu uchwały opisują życiorys Kopernika i pełnione przez niego funkcje.

Zauważają także, że największe dzieło naukowca, "O obrotach sfer niebieskich", postawiło go w "opozycji wobec ówczesnego Kościoła i innych astronomów, a samo dzieło na ponad dwa wieki zostało wpisane do indeksu ksiąg zakazanych.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wybitnego dorobku Mikołaja Kopernika i jego ogromnego wkładu w rozwój światowej nauki, czci jego pamięć w 550 rocznicę urodzin" - brzi podsumowanie uchwały.

Posłowie przyjęli tę uchwałę 442 głosami przy trzech wstrzymujących się. Były to głosy posłów Konfederacji - Konrada Berkowicza, Grzegorza Brauna i Krystiana Kamińskiego.

Mikołaj Kopernik uchwałą Senatu został patronem roku 2023.