Po przegłosowaniu zmian w Kodeksie karnym przez parlament za utrzymywanie seksualnych stosunków pozamałżeńskich w Indonezji grozić będzie do roku więzienia. Przepisy będą stosowane zarówno wobec obywateli Indonezji, jak i cudzoziemców odwiedzających ten kraj.

Kodeks karny po zmianach przewiduje też karę sześciu miesięcy więzienia za życie w konkubinacie.

Doniesienia o cudzołóstwie będą mogli jednak składać jedynie członkowie najbliższej rodziny osoby, która się go dopuści - małżonek, rodzice lub dzieci.

Czytaj więcej

Indonezja: Seks pozamałżeński będzie karany więzieniem?

Zmiany w Kodeksie karnym wprowadzają też do niego przepisy zakazujące obrażania prezydenta państwa i wyrażania poglądów sprzecznych z państwową ideologią.

Doniesienie o obrazie urzędującego prezydenta musi być złożone przez samego prezydenta. Grozi za to do trzech lat więzienia.

Zmiany wejdą w życie po - trwającym trzy lata - okresie przejściowym

Kodeks karny zakazuje też promowania antykoncepcji i przewiduje kary za bluźnierstwo.

Znowelizowane przepisy podpisać musi jeszcze prezydent. Zmiany wejdą w życie po - trwającym trzy lata - okresie przejściowym.