Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 218

Pod koniec września, w porównaniu z sierpniem, zmniejszył się odsetek tych, którzy uważają, że sprawy w Rosji idą w dobrym kierunku. W sierpniu było 67 proc. takich osób wśród ankietowanych, we wrześniu - 60 proc.

 Ponad jedna czwarta, 27 proc.  respondentów, uważa, że ​​kraj zmierza w złym kierunku (w sierpniu - 24 proc.).

Pozytywna ocena działalności Władimira Putina jako prezydenta spadła o 6 pp. O ile w ciągu ostatnich trzech miesięcy jego pracę aprobowało 83 proc. badanych, to we wrześniu odsetek ten spadł do 77 proc. Jedna piąta (21 proc.) ocenia Putina negatywnie.

O 5 pkt. proc. spadła aprobata dla premiera Miszustina, którego praca cieszy się obecnie uznaniem 14 proc. ankietowanych.

Podobnie spadają notowania całego rządu. W sierpniu jego działania popierało 63 proc. ankietowanych, w omawianym sondażu pozytywna ocenę wystawiło rządowi Miszustina 63 proc. respondentów. Dezaprobatę wyraziło 34 proc. pytanych (w sierpniu - 28 proc.).