Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 218

- Wojewodowie w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego będą decydować o najlepszym w danym mieście, danej miejscowości, sposobie dystrybucji tabletek z jodkiem potasu - dodał.

Doktryna obronna Federacji Rosyjskiej przewiduje możliwość użycia taktycznej broni atomowej w przypadku zagrożenia terytorium Rosji

Tydzień wcześniej Poboży informował, że "w każdym powiecie w Polsce, w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej są tabletki z jodkiem potasu". - Zabezpieczona jest ilość dla wszystkich obywateli – mówił w Radiu Zet.

Poboży mówił wtedy, że minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński, zdecydował o dystrybucji tabletek z jodkiem potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej po doniesieniach o ostrzale rejonu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie.

Czytaj więcej

MSZ Rosji: Wycieki z gazociągów na wodach pod pełną kontrolą wywiadu USA

Jod potasu chroni przed chorobami nowotworowymi, które mogą być następstwem promieniowania po skażeniu atomowym wywołanym np. uszkodzeniem reaktora atomowego lub eksplozją bomby atomowej.

21 września prezydent Rosji, Władimir Putin zagroził, że Federacja Rosyjska będzie bronić swojego terytorium - w tym okupowanych terytoriów Ukrainy, które wkrótce mogą zostać anektowane oraz nielegalnie okupowanego od 2014 r. Krymu - z użyciem wszelkich dostępnych środków.

Doktryna obronna Federacji Rosyjskiej przewiduje możliwość użycia taktycznej broni atomowej w przypadku zagrożenia terytorium Rosji, nawet w sytuacji, w której przeciwnik nie użyje broni atomowej jako pierwszy.