Minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu powiedział, że sankcjami nie będą objęci pracownicy misji dyplomatycznych i członkowie ich rodzin, osoby zaangażowane w transport międzynarodowy lub posiadające prawo do swobodnego przemieszczania się zgodnie z przepisami UE.

Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 169

Sankcja zostanie wprowadzone w ciągu tygodnia i będą dotyczyć wiz Schengen wydanych przez Estonię.

Ograniczenia nie będą dotyczyć także osób, których wjazd do Estonii jest konieczny ze względów humanitarnych, z powodu bliskich krewnych oraz posiadaczy zezwolenia na stały pobyt w Estonii. 

Estonia już teraz nie wydaje Rosjanom wiz turystycznych.

- Jeszcze raz podkreślam. Po pierwsze, przepis ten wchodzi w życie za tydzień. Po drugie, oznacza to, że lwia część wiz Schengen wydanych w Estonii jest faktycznie nadal ważna, ale osoby, które nie mieszczą się w tym wyjątku, nie mogą wjechać do Estonii - powiedział minister.

Czytaj więcej

Łotewski parlament uznaje Rosję za państwo wspierające terroryzm

Minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavský poparł w środę proponowany wcześniej przez niektóre kraje UE całkowity zakaz wydawania wiz Schengen dla obywateli Rosji.

Premier Estonii Kaja Kallas wezwała do wstrzymania wiz turystycznych dla Rosjan na wyjazd do UE. Podkreśliła, że zwiedzanie Europy jest przywilejem, a nie prawem człowieka.