Premier Mario Draghi podtrzymał swoją decyzję o podaniu się do dymisji.

Złożył ją już kilka dni temu, gdy nie uzyskał w głosowaniu poparcia ze strony Ruchu Pięciu Gwiazd.Wówczas jego rezygnacji nie przyjął prezydent.

W środę udziału w głosowaniu nad odbudową koalicji odmówiły trzy dotąd współtworzące rząd partie.

Draghi zdecydował więc o złożeniu dymisji i poinformował o tym prezydenta.

Sergio Mattarella podjął decyzję o rozwiązaniu parlamentu.

Premier Mario Draghi ma na Kwirynale kontrasygnować dekret o rozwiązaniu izb. Następnie o godz. 18.00 Draghi spotka się z Radą Ministrów.

Data przedterminowych wyborów parlamentarnych została ustalona na 25 września.

Czytaj więcej

Mario Draghi rezygnuje z funkcji premiera Włoch