W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem, Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050 mówił o tym jakie działania powinien podjąć rząd w związku z pandemią.

- Pierwszym krokiem powinno być wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. W konstytucji mamy artykuły 22 i 52, które mówią o wolności gospodarczej i poruszaniu się po terenie Rzeczpospolitej, które nie mogą być zmieniane rozporządzeniami – muszą być zmienione w oparciu o konstytucję. Poza tym stan klęski żywiołowej daje prostą drogę do uzyskiwania odszkodowań w sytuacji, w której państwo wymusza lockdown ze względów epidemiologicznych – skomentował lider Polski 2050. 

Szymon Hołownia mówił także o tym jak powinna wyglądać pomoc dla przedsiębiorców w czasie pandemii.

- Pomoc, którą udziela państwo powinna być: jasna, precyzyjna i szybko udzielana. Teraz kryteria pomocy są zamotane – trzeba siedzieć i liczyć procenty – mnóstwo ludzi nie łapie się na pomoc rządową. Państwo powinno również zawiesić pobieranie czynszów w miejscach, które wynajmowane są od Skarbu Państwa, tak jak robi to wiele samorządów. Należy też zwolnić przedsiębiorców z opłat koncesyjnych i wszystkich opłat pieniężnych, które stanowią koszty stałe – to dziś zabija polski biznes – ocenił polityk.  

Były kandydat na prezydenta przedstawił także stanowisko w sprawie sporu o aborcję jaki toczy się w Polsce.

- Powinniśmy powrócić do stanu z 1993 w trybie awaryjnym. Ponadto, należy już dziś rozpocząć obywatelski panel dyskusyjny - w oparciu o instytucje i wiedzę międzynarodową – w którym zostaną napisane pytania do referendum. I następnie przeprowadzić referendum, którego wynik będzie dla nas wszystkich wiążący – mówił.