Na początku września dr Tomasz Sobecki otrzymał z rąk marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego akt nominacji na członka 19-osobowego Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, które m.in. opiniuje informacje prezesa NIK o wynikach szczególnie ważnych kontroli, uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów. Jego kandydaturę wysunął szef Izby Krzysztof Kwiatkowski (dawniej PO), pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej. Sobecki od lipca ubiegłego roku jest radcą prezesa.

W środowisku PO odebrano to jako układanie się Kwiatkowskiego z PiS.

Dr Tomasz Sobecki przedstawiany jest jako adwokat i radca prawny oraz wieloletni pracownik NIK z Bydgoszczy, „który samodzielnie przeprowadził ponad 70 kontroli". Jako radca prezesa Kwiatkowskiego „nadzoruje kontrole i jest zaangażowany w prace komisji rozstrzygających przy rozpatrywaniu zastrzeżeń?do wyników kontroli" – tak przedstawiał go podczas posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej Krzysztof Kwiatkowski.

Sobecki był w przeszłości toruńskim komornikiem. Został nim, idąc na ponad sześcioletni urlop bezpłatny z bydgoskiej NIK.

Izba w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej" twierdzi, że Sobecki jest na urlopie bezpłatnym w NiK od 6 kwietnia 2010 r. (dostał na to zgodę od ówczesnego prezesa Jacka Jezierskiego). Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu twierdzi jednak, że „Tomasz Sobecki prowadził Kancelarię Komorniczą przy Sądzie Rejonowym w Toruniu w okresie od 17 marca 2010 r. do 30 czerwca 2016 r." – a więc formalnie został komornikiem, kiedy był jeszcze inspektorem NIK.

Zwyczajowo urlopu bezpłatnego udziela się pracownikowi wybranemu na funkcję publiczną, np. posłowi czy prezydentowi. Dlaczego NIK zgodził się udzielić Sobeckiemu urlopu na prywatną działalność i to na tak wiele lat? „W związku z pracą na stanowisku komornika sądowego oraz w celu umożliwienia rozwoju naukowego w zakresie egzekucji sądowej" – tłumaczy NIK.

Jak izba tłumaczy fakt, że komornik został radcą jej prezesa? „Ze względu na nabyte w czasie urlopu bezpłatnego kompetencje teoretyczne (dr nauk prawnych oraz wykładowca akademicki) i praktyczne (uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego i komornika) złożono panu Tomaszowi Sobeckiemu propozycję, by został radcą" – odpowiada nam wydział prasowy NIK.

Jak sprawdziliśmy, na listę adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej został od razu wpisany jako „niewykonujący zawodu". Radcą prawnym został w styczniu tego roku, pół roku po tym, jak został radcą prezesa NIK. Jego rozprawa doktorska dotyczyła „wkładu Senatu w rozwój prawa wyborczego w Polsce".

Rząd PiS szykuje zmiany w ustawach dotyczących komorników sądowych – wprowadzą one koniec komorniczej hossy. „Rzeczpospolita" pisała o projekcie, który ma zmienić ustawę o NIK tak, by móc przed czasem odwołać Kwiatkowskiego. – Prace ucichły i wszystko wskazuje na to, że Kwiatkowski dogadał się z PiS – mówi nam cierpko jeden z posłów.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Odkrywaj karty historii i pogłębiaj swoją wiedzę od starożytności po nowoczesność

ZAMÓW

Matka Sobeckiego, Anna Sobecka, jest znaną posłanką PiS z Torunia. Wśród posłów krążą informację, że Tomasz Sobecki może zająć miejsce Krzysztofa Kwiatkowskiego, który ma problemy z prawem (jest oskarżony o nadużycie uprawnień przy konkursach na dyrektorów delegatur) i być może nie dotrwa do końca kadencji, którą formalnie kończy pod koniec sierpnia 2019 r.