53,2 proc. badanych uważa, że zaplanowane na 2023 rok wybory parlamentarne nie zapewnią PiS kolejnej kadencji przy władzy. 

27,5 proc. uważa, że po wyborach partia Jarosława Kaczyńskiego utrzyma się u władzy. 19,3 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński: Dlaczego straszenie PiS-em ma ograniczony zasięg

W innym pytaniu zadanym przez IBRiS, respondenci odpowiadali, czy odsunięcie PiS od władzy jest ważniejsze niż to, jak będzie Polska wyglądała po tych rządach.

Uważa tak 36,1 proc. badanych. Innego zdania jest 49,6 proc. osób. 14,3 proc. respondentów odpowiedziało "nie wiem".

Ankietowani nie są również przekonani, czy opozycja jest gotowa do przejęcia władzy w kraju. Uważa tak, 54,8 proc. osób. W gotowość opozycji wierzy 34,1 proc. badanych. Zdania nie ma 11,1 proc. osób.