W marcu Prokuratura Regionalna w Szczecinie przekazała do Senatu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Grodzkiego.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że wniosek dotyczy podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej.

Czytaj więcej

Senatorowie PiS chcą uchylić immunitet marszałkowi Grodzkiemu

Prokuratura zamierza postawić Tomaszowi Grodzkiemu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych – w latach 2006, 2009 i 2012 roku.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował śledczych, że izba nie zajmie się wnioskiem. 

"W wezwaniu z dnia 13 kwietnia 2021 r. Wicemarszałek Senatu RP wezwał do poprawienia i uzupełnienia wniosku z dnia 17 marca 2021 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Wezwanie wskazywało wadliwie sporządzone uzasadnienie, w którym zawarto opis czynów, co do których prokurator nie wnosi o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, powodując wzajemną sprzeczność uzasadnienia i treści żądania, jak również zwrócono uwagę na brak upoważnienia dla Zastępcy Prokuratora Generalnego" - przekazało Centrum Informacyjne Senatu.

W ocenie Borusewicza, "wniosek w dalszym ciągu zawiera braki formalne, niepozwalające na nadanie wnioskowi biegu". 

Dodatkowo wicemarszałek uznał "za merytorycznie nieuzasadnioną prośbę o nadesłanie informacji o tym, komu poza adresatem udostępniono przedmiotowy wniosek".