Zmiana ordynacji wyborczej jest jednym z celów Pawła Kukiza. Lider Kukiz'15 mówił o tym przed podpisaniem porozumienia w Prawem i Sprawiedliwością. 

- Jeśli te propozycje się nie znajdą w "Nowym Ładzie" to nie będzie poparcia - zapowiadał. - Istnieje prawdopodobieństwo, nadzieja na zmianę sposobu wybierania posłów na model mieszany, podobny do tego, jaki funkcjonuje w ustroju Niemiec - dodawał.

Czytaj więcej

Kukiz: Demonstracja w miesięcznicę - perfidne, nieludzkie, przekroczenie wszelkich granic

W ocenie Kukiza obecnie obowiązująca w Polsce ordynacja wyborcza nie jest na poziomie "państw cywilizowanych". - Ten, kto chce startować w wyborach do Sejmu musi "albo mieć swoją partię, albo startować z listy wyborczej jakiejś partii - przekonywał.

W skład założonego Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną wchodzi 13 członków Prawa i Sprawiedliwości. Znaleźli się również przedstawiciele Kukiz'15, Polski 2050, koła Polskie Sprawy i klubu Koalicja Polska - PSL.

Na środę zaplanowano pierwsze posiedzenie zespołu, na którym zostanie wybrane prezydium, regulamin oraz plan pracy.