Jourova komentowała czwartkowe orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygając wniosek premiera Morawieckiego przyznał prymat Konstytucji RP nad prawem unijnym.

Czytaj więcej

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja ma prymat nad prawem UE

- Dlatego będziemy musieli zareagować na ten nowy rozdział, który polski Trybunał Konstytucyjny zaczął pisać - powiedziała komisarz, cytowana przez agencję Reuters.

Komisja Europejska, strażniczka traktatów UE,  wstrzymuje się z zatwierdzeniem polskiego Krajowego Planu Odbudowy, niezbędnego do umożliwienia Warszawie skorzystania z miliardów euro, mających pomóc w ożywieniu wzrostu gospodarczego osłabionego przez pandemię koronawirusa.

Oprócz zablokowania wypłaty środków z KPO do Polski, komisja może wprowadzić nowe zasady finansowania - tzw. mechanizm warunkowości, uzależniający wypłaty unijnych pieniędzy od przestrzegania praworządności w krajach członkowskich.

Dziś Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoczął rozpatrywanie skargi Polski i Węgier, które zarzucają, że tego rodzaju rozwiązania ingerują w kompetencje państw członkowskich i nie mają podstawy w traktatach.

Gdy rozporządzenie było uzgadniane prawie rok temu, tylko nieliczni uważali, że można go skutecznie użyć przeciwko Polsce. Teraz sytuacja się zmieniła - piszą Jędrzej Bielecki i Anna Słojewska.

Niewykonywanie wyroków TSUE oraz podważania prymatu prawa UE przez TK ułatwi prawnikom znalezienie argumentów, że łamanie praworządności w Polsce może naruszać interesy budżetowe UE.