Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Do prezentowania swego stanowiska w toku prac nad projektem prezydent upoważnił sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Derę.

Czytaj więcej

Jarosław Gowin, prezes Porozumienia
Gowin o zachowaniu Dudy: "Nieznajomość geopolitycznego alfabetu"

Projekt ustawy przewiduje, że Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego będzie świętem państwowym i zostanie ustanowiony 27 grudnia "w hołdzie bohaterskim uczestnikom zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej".

Według projektu przesłanego do Sejmu, ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

"Powstanie Wielkopolskie, chociaż mocno zakorzenione w lokalnej pamięci historycznej, w świadomości ogólnopolskiej funkcjonuje w stopniu nieadekwatnym do swojego żywotnego znaczenia i doniosłego wpływu, jaki wywarło na losy państwowości i kształtowanie się granic Rzeczypospolitej" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, w którym zauważono, że 6 września w Pałacu Prezydenckim "przedstawiciele społeczności i władz samorządowych historycznego regionu Wielkopolski wystąpili o upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego poprzez ustanowienie święta państwowego w dniu rocznicy jego wybuchu".