Odwołania marszałek Witek ze stanowiska chcą Koalicja Obywatelska, Lewica i Koalicja Polska-PSL. Ma to związek z wydarzeniami w Sejmie z 11 sierpnia.

W czasie odbywającego się tego dnia posiedzenia Sejmu poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz oraz prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, złożyli wnioski o odroczenie posiedzenia Sejmu do - odpowiednio 1 i 2 września.

Elżbieta Witek poddała wniosek pod głosowanie nie precyzując jednak, do kiedy posiedzenie Sejmu zostanie odroczone (przed głosowaniem marszałek stwierdziła z mównicy, że decyzja w tej sprawie będzie należeć do niej). W głosowaniu nieoczekiwanie wniosek przeszedł, gdyż poparli go m.in. wszyscy posłowie koła Kukiz'15.

Po głosowaniu PiS złożył wniosek o reasumpcję, a marszałek Witek poddała ten wniosek pod głosowanie po wcześniejszym poinformowaniu posłów, że zasięgnęła opinii pięciu prawników, z których wynika, że głosowanie może być powtórzone ze względu na to, że Witek popełniła błąd nie informując do którego dnia dokładnie posiedzenie Sejmu ma zostać odroczone. Opozycja zbojkotowała głosowanie ws. reasumpcji.

W ponownym głosowaniu nad wnioskiem o odroczenie posiedzenia Sejmu wniosek ten został odrzucony. Tym razem trzech z czterech posłów Kukiz'15, z Pawłem Kukizem na czele, zagłosowało przeciw posłowi. Jak tłumaczył potem poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko w pierwszym głosowaniu posłowie tego koła pomylili się.

Kilka dni po głosowaniu okazało się, że opinie prawników, na które powoływała się marszałek Witek, pochodziły z 2018 roku i dotyczyły zupełnie innej sytuacji. Niektórzy z autorów tych opinii publicznie mówili, że nie można ich odnieść do wydarzeń z 11 sierpnia 2021 roku.

Po reasumpcji głosowania i odrzuceniu wniosku o odroczenie posiedzenia Sejmu, izba niższa parlamentu przyjęła m.in. nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji - tzw. lex TVN. 

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - marszałek Witek powinna stracić stanowisko.

Na tak zadane pytanie 50,2 proc. uczestników sondażu odpowiedziało "tak".

20,1 proc. respondentów odpowiedziało "nie".

29,7 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Zmianę na stanowisku marszałka częściej popierają mężczyźni (54 proc.) niż kobiety (47 proc.). Odsetek badanych uważających, że Elżbieta Witek powinna utracić stanowisko rośnie wraz z wiekiem respondentów (41 proc. wśród osób najmłodszych, 54 proc. wśród najstarszych). Zmianę popiera częściej niż co druga osoba posiadająca wyższe wykształcenie i 6 na 10 respondentów o dochodach przekraczających 5000 zł. Zdecydowanie częściej niż ogół respondentów pomysł ten popierają mieszkańcy miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – 68 proc. - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18.08.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.