Nawrockiego poparł cały klub PiS w Senacie.

Opozycja podzieliła się w głosowaniu - za powołaniem Nawrockiego na prezesa IPN zagłosowało dwóch senatorów Koalicji Polskiej (Jan Filip Libicki i Ryszard Bober). Jedynym senatorem Koalicji Polskiej głosującym przeciw kandydaturze Nawrockiego był Michał Kamiński. 

Kandydaturę Nawrockiego poparł też Antoni Mężydło z Koalicji Obywatelskiej.

Od głosu wstrzymał się senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

Senat powołał Karola Nawrockiego na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. „Za” głosowało 52 senatorów, przeciw było 47, a jeden senator wstrzymał się od głosu.

Nowy prezes IPN został już zaprzysiężony przez Sejm.