6 sierpnia 2015 roku 43-letni wówczas Andrzej Duda - prawnik, współpracownik tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, został zaprzysiężony na prezydenta Polski

Połowa ankietowanych stwierdza, że Andrzej Duda nie wywiązuje się dobrze z przysięgi prezydenckiej złożonej 6 sierpnia 2015 roku. Częściej niż co czwarty (26 proc.) respondent uznał jednak, że Duda wywiązuje się z owej przysięgi. Niespełna co czwarty badany nie umiał zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.

- Częściej przekonane o tym, że Andrzej Duda nie wywiązuje się z przysięgi prezydenckiej są osoby mające powyżej 50 lat (60 proc.), ankietowani o wykształceniu wyższym (52 proc.) oraz respondenci z miast liczących powyżej 200 tysięcy mieszkańców (57 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Ten wynik jest zaskakujący w świetle innych badań, wskazujących, że ponad połowa respondentów obdarza prezydenta Andrzeja Dudę zaufaniem. Trudno nie łączyć tych niekorzystnych dla prezydenta wyników z jego pasywną postawą wobec ostatnich nowelizacji ustaw o sądownictwie oraz porażki, jaką odniósł w sprawie przeprowadzenia referendum konstytucyjnego. Byłbym jednak bardzo ostrożny z wyciąganiem na podstawie tego badania jakichś dalej idących wniosków na przykład na temat mniejszych szans prezydenta Dudy na reelekcję – zaznacza prof. Antoni Dudek, politolog, w rozmowie z serwisem rp.pl.

W czerwcowym sondażu SW Research dla serwisu rp.pl największa grupa badanych uznała, że prezydent Andrzej Duda łamie konstytucję.