– Karol Karski w swojej młodości wybrał wspieranie zrzeszenia, które w swej działalności wspierało PRL – stwierdził Krzystof Dudek. – W tym czasie Ujazdowski walczył z ustrojem komunistycznym. Ma piękny i nieposzlakowany życiorys.

Dudek zapowiedział, że w razie braku reakcji ze strony władz PiS zrezygnuje z przewodniczenia klubowi i zastanowi się nad swoją przeszłością w partii. Dudka wsparł Wojciech Walczak, jeden przywódców strajku studenckiego z 1981 r., a dziś członek Prawicy Rzeczypospolitej i radny należący do koła PiS. – Jeśli będzie przyzwolenie na działalność Karskiego, wraz z innymi członkami klubu, związanymi z Markiem Jurkiem, wystąpimy i utworzymy własne koło w sejmiku.