Największa grupa respondentów (30 proc.) uważa, że to Donald Tusk jest obecnie najwybitniejszym polskim politykiem. Blisko o połowę mniejszy odsetek (18 proc.) ankietowanych wskazał Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze innego polityka za najwybitniejszego uznało 22 proc. badanych. Pozostała grupa (niemal co trzeci) nie umiała zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.

- Częściej Donalda Tuska wskazywały osoby o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (41 proc.), badani o dochodzie netto powyżej 5000 zł (40 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (39 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rósł też odsetek osób, dla których Donald Tusk jest obecnie najwybitniejszym polskim politykiem – z 14 proc. w najmłodszej grupie wiekowej, do 39 proc. w grupie powyżej 50 lat. Jarosława Kaczyńskiego częściej wskazywali badani w wieku 25-34 lata (19 proc.), o wykształceniu średnim (20 proc.), dochodzie netto do 1000 zł (24 proc.) oraz mieszkańcy największych miast (21 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Zaskakujący wydaje mi się relatywnie niski odsetek badanych uznających Kaczyńskiego za najwybitniejszego polskiego polityka. Potwierdza on tezę,  że w polskiej polityce zarysowała się znamienna prawidłowość, polegająca na tym, że liderzy dwóch głównych partii (czyli PiS i PO) cieszą się znacznie mniejszym uznaniem niż ugrupowania, którymi kierują. Nie jest bowiem sprawą przypadku, że w badaniu nie pojawiło się nazwisko Schetyny (z innych badań wiadomo, że cieszy się b. niskim zaufaniem), ale Tuska, który obecnie jest bezpartyjny i funkcja przewodniczącego RE ewidentnie  pomaga mu uzyskiwaniu wysokich ocen – komentuje prof. Antoni Dudek, politolog.

W ubiegłorocznym sondażu SW Research dla serwisu rp.pl największy odsetek badanych uznał, że najlepszym premierem w historii III RP był Donald Tusk.