Coraz częściej osoby potrzebujące rehabilitacji kupują abonament prywatnej placówki medycznej. Skarbówka zgadza się, że wydatki na pakiet można odliczyć od dochodu. Dają one prawo do ulgi rehabilitacyjnej.

Taką interpretację otrzymała kobieta, która utrzymuje pełnoletnią córkę niepełnosprawną w stopniu znacznym od 2016 r. (I stopień inwalidztwa). Córka pobiera rentę socjalną, a jej dochody nie przekraczają 10 080 zł rocznie. Dziewczyna wymaga intensywnej rehabilitacji ruchowej oraz wzroku i mowy, dlatego wnioskodawczyni kupiła dla niej abonament medyczny w prywatnym zakładzie opieki zdrowotnej. Na zabiegi oferowane przez publiczną służbę zdrowia musiałaby czekać ponad rok.

Czytaj też:

Ulga rehabilitacyjna: ważne kiedy powstała niepełnosprawność, a nie data orzeczenia

Zabiegi i inne usługi

Miesięczna opłata za pakiet jest niższa niż za poszczególne zabiegi. Wnioskodawczyni miała do wyboru trzy standardowe abonamenty bez możliwości negocjowania zakresu usług. Wybrała ten, który zawierał potrzebne córce zabiegi, a dodatkowo także inne usługi medyczne, ale był najtańszy. Dziewczyna korzysta jedynie z zabiegów rehabilitacyjnych. Problem w tym, że są one wykonywane w ramach pakietu, dlatego wnioskodawczyni nie posiada odrębnych wycen.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że nie ma przeszkód, by kobieta odliczyła wydatki na cały abonament. Przypomniał, że ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzinom mającym na utrzymaniu m.in. niepełnosprawne dziecko, jeśli jego roczne dochody nie przekraczają limitu 10 080 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT do ulgi uprawniają m.in. wydatki na zabiegi rehabilitacyjne, które zostały zlecone przez lekarza i opłacone przez niepełnosprawnego lub osobę, która go utrzymuje. Ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia „rehabilitacja". Dlatego dyrektor KIS sięgnął do encyklopedii PWN, zgodnie z którą jest to: działanie lecznicze polegające na przywróceniu sprawności chorym lub kontuzjowanym narządom.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT ich wysokość ustala się na podstawie dokumentu zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Według dyrektora KIS abonament wykupiony w prywatnej przychodni spełnia te warunki.

– Wydatki poniesione na zakup abonamentu medycznego, w ramach którego córka uczestniczy w rehabilitacji narządów ruchu, wzroku i mowy, będą podlegały odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Podstawę odliczenia stanowić będą dokumenty stwierdzające ich poniesienie, a w szczególności potwierdzające zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych – stwierdził dyrektor KIS.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W tej samej interpretacji uznał jednak, że nie można odliczyć opłat na zajęcia sportowe i naukę gry na instrumentach muzycznych. To dlatego, że nie jest to rehabilitacja, ale zajęcia dostępne dla ogółu osób, niezależnie od niepełnosprawności.

Konieczne dokumenty

– Należy zgodzić się z interpretacją. Jeśli abonament medyczny obejmuje niezbędne dla niepełnosprawnego zabiegi, to spełnione zostają warunki określone w ustawie o PIT. Jednak mimo iż nie można wyodrębnić opłaty za poszczególne usługi rehabilitacyjne, to podatnik powinien zachować wszelkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, np. fakturę za abonament – mówi prawnik Marcin Malinowski.

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-3.4011.473.2018.2.MS2)

Jak uniknąć sporu ze skarbówką

Osoba niepełnosprawna odliczy wydatki ułatwiające jej codzienne życie, o ile spełni odpowiednie warunki:

- Laptop – ulga przysługuje tylko wtedy, gdy jest to sprzęt dostosowany do indywidualnych potrzeb danej osoby, np. ma klawiaturę z alfabetem Braille'a (interpretacja nr 0112-KDIL3-2.4011. 419.2018.1.JK)

- Sprzęt AGD nie daje prawa do ulgi. Fiskus zgadza się jednak na odliczenie wydatku na zakup kuchenki, jeśli ograniczy to ryzyko poparzenia (nr 0113-KDIPT3.4011. 95. 2018.2.KSM)

- Piec centralnego ogrzewania z podajnikiem to przystosowanie budynku do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dlatego uprawnia do ulgi (nr 0115-KDIT2-2.4011. 304.2018.1.IL), podobnie jak remont łazienki i wymiana wanny na prysznic (nr 0112-KDIL3-2.4011.116.2018.1.MK)

- Opatrunki – nie ma ulgi, ponieważ nie są to leki (nr 0112-KDIL3-2.4011.116.2018.1.MK)

- Do dochodu osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika wlicza się rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny (interpelacja nr 18272)